บริการแม่บ้านประจำ

บริการแม่บ้านทำความสะอาดประจำ (Daily Maid Cleaning Service)

 

 • บริการแม่บ้านประจำอาคาร สถานที่ สำนักงานตามวันเวลาที่กำหนดในสัญญา
 • ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตงานให้เหมาะกับสถานที่ของท่านได้ 
 • ทางเราจะมีหัวหน้าควบคุมงานเข้าไปตรวจสอบติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ

 

*ติดต่องานด่วน โทร. 081-8953223*


 • IMG_2370.jpg
  บริการทำความสะอาดเป็นครั้งคราว (Big Cleaning / Periodical Cleaning) ทำความสะอาดครั้งแรก หลังจากการก่อสร้างหรือก่อนเข้าอยู่อาศัย ทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปี/เดือน เราคำนึงถึงคว...

 • window-cleaners-943047_960_720.jpg
  บริการทำความสะอาดพิเศษ (Special Cleaning) นอกจากงานรับเหมาทำความสะอาดแล้ว เรายังบริการทำความสะอาดเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า เช่น บริการทำความสะอาดพื้น (Floor Cleaning) บริการทำ...

 • 20151017_101219.jpg
  บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Service) (ดำเนินการโดย บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เอ็ม ซี จำกัด) บริการจัดหา รปภ. ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ อาคารสำน...

 • businessman-driving-main.jpg
  บริการจัดหาพนักงานขับรถ สำหรับผู้บริหารและอื่นๆ *ติดต่อสอบถาม โทร. 081-8953223 / 075-316046 *

 • original-1424881646647.jpg
  นอกจากงานบริการด้านความสะอาดแล้ว เรายังบริการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารหรือสถานที่ของท่านด้วย ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือครบครันและพนักงานที่มีประสบการณ์ ให้ท่านมั่นใจได้ว่าสถานที่...
Visitors: 75,212