รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา


 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์
 • รักความสะอาดและงานบริการ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
 • ไม่เคยต้องคดีอาญา และมีใบรับรองแพทย์

 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัว
 • บุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์

กรุณาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

รูปถ่าย(สี) ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
สำเนาบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยสำหรับจ่ายเงินเดือน (หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี) 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน(สำหรับรปภ.) 1 ฉบับ
สำเนาใบขับขี่ (สำหรับพนักงานขับรถ) 1 ฉบับ

 

กรุณารับรองสำเนาถูกต้องที่เอกสารสำเนาทุกฉบับ

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 075-316046

337 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000 

 

Visitors: 75,222