เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด (ตัวย่อ TMC)

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยนางจันทิมา  มุสิก

เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทำความสะอาดแบบครบวงจรภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง  
 
เราจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานทำความสะอาดทุกประเภท นอกจากนั้นยังให้บริการรับเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่อีกด้วย
 
เราคือ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการทำความสะอาดชั้นนำของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยประสบการณ์กว่า 22 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะ ความสามารถ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงความเอาใจใส่ในรายละเอียดและความเข้าใจที่มีให้ลูกค้า ทำให้ปัจจุบันเราเป็นผู้ให้บริการด้านทำความสะอาดชั้นนำ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา
 
สำนักงาน : 337 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 
สโลแกน : Clean is just the beginning (การทำความสะอาดเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น)
 
ค่านิยมของบริษัท : ซื่อสัตย์ ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย
 
 
 
 
 
 


                       พนักงานทำความสะอาด

 

พนักงานทำความสะอาดหรือแม่บ้านของเรานั้นได้ผ่านการฝึกอบรบขั้นพื้นฐานทุกคน

และมีผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาการทำงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานของท่านจะสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                       ระเบียบการการปฏิบัติงาน

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และจะต้องทำงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

 2. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานนั้นๆ

 3. ห้ามแตะต้องทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเจ้าของบ้านก่อนได้รับอนุญาต

 4. แต่งตัวและทำผมเรียบร้อยตามระเบียบของบริษัท (ชุดยูนิฟอร์มสีน้ำเงิน - เหลือง รองเท้าหุ้มส้น รวบผม ใส่เน็ทให้เรียบร้อย

 5. เข้างานและเลิกงานตามเวลาที่กำหนดไว้

 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมารยาท ทำความเคารพหัวหน้าผู้คุมงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานตามความเหมาะสม

 7. พร้อมที่จะเรียนรู้งาน และน้อมรับคำติชมจากผู้คุมงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงเพือคุณภาพงานที่ดียิ่งๆขึ้นไป  

 

ตัวอย่าง ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่เคยใช้บริการ

Visitors: 75,212